מבנה האיגוד

איגוד קרנות הגידור, עמותה רשומה, שנת ייסוד: 2015