מייסדי האיגוד

קבוצה של מנהלי קרנות גידור ונותני שירותים מהארץ ומהעולם

Ariel Bino
Alan Handler
Max Karpel
Yitz Raab
Matthew Rothman
Lior Segev
Sphera Funds
Tally Zinger