בשביל מה צריך בכלל תוכנה לניתוח טכני?

"מה מסתתר מאחורי הגישה, אולי יש קוד ויש שיטה", כך כותב רמי פורטיס בשירו המפורסם "כסף כסף…