מי אנחנו

הרעיון להקים את האיגוד נולד בשנת 2013 ע"י קבוצה של מנהלי קרנות ונותני שירותים מהארץ ומהעולם, במטרה לקדם את התעשייה בישראל כחלק אינטגרלי מתעשיית קרנות הגידור העולמית

מטרות האיגוד

לקדם את תעשיית קרנות הגידור בישראל כחלק אינטגרלי מתעשיית קרנות הגידור העולמית

ייצוג וקידום האינטרסים המשותפים של העוסקים בתעשיית קרנות הגידור בפני ממשלת ישראל, משרדי הממשלה השונים וכל מוסד אחר

סיוע בהנגשת מידע ותכנים מקצועיים הרלוונטיים לתעשיית קרנות הגידור, עבור חברי האיגוד
ניהול מערך הסברה התומך בתעשיית קרנות הגידור, תוך הרחבת הידע בכל הנוגע לקרנות גידור

ערך לחברי האיגוד

אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד

העמקת הקשרים המקצועיים בין חברי האיגוד בישראל, ארה"ב, אירופה ואסיה, בין היתר, באמצעות ארגון כנסים שנתיים, אליהם מגיעים כבדרך קבע מנהלי קרנות גידור מובילים, משקיעים מוסדיים ופרטיים, לצד נותני שירותים מהשורה הראשונה, בארץ ובעולם.

ארגון אירועים מקצועיים לאורך כל השנה בנושאים הרלוונטיים לתעשייה. האירועים מתקיימים במסגרת: סדנאות, שולחנות-עגולים, webinars, בנושאים כמו: שיקולים ברישום קרנות בארץ ובחו"ל, סוגיות משפטיות, מיסוי ,אדמיניסטרציה וכו'.

מרכז מידע מקצועי בתחום קרנות הגידור בנושאים המעניינים את התעשייה בארץ, כגון: best-practice, compliance-manuals, due-diligence, וכן שיתוף בפרסומים מקצועיים של נותני שירותים מובילים החברים באיגוד.

עבודה מול רשויות השלטון לשם קידום התעשייה והסרת חסמים, בין היתר, בתחום המס. וכן, עבודה מול משרד הכלכלה לשם העלאת חשיבות פיתוח תעשיית קרנות הגידור כענף ייצוא שירותים, שיתרום רבות לכלכלת המדינה.