ימי עיון

מפגשים מקצועיים ופרקטיים, היעודיים למגזר קרנות הגידור בישראל

Nov29

2023

האירוע הסתיים!

Israel's Economy and Financial Markets: Navigating Wartime

May24

2023

האירוע הסתיים!

וובינר קרנות גידור בנאמנות

שיח פתוח, עדכונים מהעת האחרונה
May3

2023

האירוע הסתיים!

וובינר קרנות גידור OFFSHORE

דגשים, יתרונות/חסרונות ועדכונים מהעת האחרונה
Mar15

2023

האירוע הסתיים!

שוק הנגזרים האירופאי-CBOE EU

מפגש מקצועי בנושא נגזרים בשוק האירופאי תוך השוואה לשוק הנגזרים האמריקאי, תוך דגש על הכלים היעילים הקיימים בשוק הנגזרים האירופאי.
Feb19

2023

האירוע הסתיים!

איומי סייבר היערכות פנים ארגונית

מפגש מקצועי ומקיף, בנושא סייבר, המותאם ספציפית לתעשיית קרנות הגידור תוך התמקדות בהיבטי טכנולוגיה, משפט וביטוח.
Feb5

2023

האירוע הסתיים!

השנים הראשונות בחיי קרן גידור

מיועד לקרנות גידור בתחילת דרכן

איגוד קרנות הגידור בישראל (ע"ר) ("האיגוד") אינו אחראי לתכנים (מכל מין וסוג שהוא) שיועברו במהלך יום העיון או בקשר עם יום העיון ("התכנים"). הסתמכות על איזה מהתכנים הינה באחריות הגורם המבקש להסתמך עליהם. התכנים אינם מהווים ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר מכל מין וסוג שהוא. כל אזכור ביחס לכל צד שלישי במסגרת התכנים, לרבות ביחס למוצריו/שירותיו, אינו מהווה המלצה מטעם האיגוד ו/או מי מטעמו להתקשר עם אותו צד שלישי ו/או לרכוש את מוצריו ו/או לשכור את שירותיו.