איומי סייבר היערכות פנים ארגונית

מפגש מקצועי ומקיף, בנושא סייבר, המותאם ספציפית לתעשיית קרנות הגידור תוך התמקדות בהיבטי טכנולוגיה, משפט וביטוח.

כחלק מסדרת המפגשים המקצועיים שמארגן איגוד קרנות הגידור בישראל לחבריו, אנו שמחים להזמינכם למפגש מקצועי ופרקטי, הייעודי למגזר קרנות הגידור

נדרשת הרשמה מראש למפגש

תמונות מהאירוע

שיתוף האירוע

איגוד קרנות הגידור בישראל (ע"ר) ("האיגוד") אינו אחראי לתכנים (מכל מין וסוג שהוא) שיועברו במהלך יום העיון או בקשר עם יום העיון ("התכנים"). הסתמכות על איזה מהתכנים הינה באחריות הגורם המבקש להסתמך עליהם. התכנים אינם מהווים ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר מכל מין וסוג שהוא. כל אזכור ביחס לכל צד שלישי במסגרת התכנים, לרבות ביחס למוצריו/שירותיו, אינו מהווה המלצה מטעם האיגוד ו/או מי מטעמו להתקשר עם אותו צד שלישי ו/או לרכוש את מוצריו ו/או לשכור את שירותיו.