השנים הראשונות בחיי קרן גידור

מיועד לקרנות גידור בתחילת דרכן

כחלק מהסיוע שלנו באיגוד קרנות הגידור בישראל בהנגשת מידע מקצועי לחברי האיגוד, אנו מתכבדים להזמינכם ליום עיון מקצועי ופרקטי המיועד לקרנות גידור בתחילת דרכן.

במפגש נעסוק בכל הנושאים הרלוונטיים למנהלי קרנות גידור. התכנים יועברו על ידי אנשי מקצוע מובילים מהתעשייה.

תמונות מהאירוע

שיתוף האירוע

איגוד קרנות הגידור בישראל (ע"ר) ("האיגוד") אינו אחראי לתכנים (מכל מין וסוג שהוא) שיועברו במהלך יום העיון או בקשר עם יום העיון ("התכנים"). הסתמכות על איזה מהתכנים הינה באחריות הגורם המבקש להסתמך עליהם. התכנים אינם מהווים ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר מכל מין וסוג שהוא. כל אזכור ביחס לכל צד שלישי במסגרת התכנים, לרבות ביחס למוצריו/שירותיו, אינו מהווה המלצה מטעם האיגוד ו/או מי מטעמו להתקשר עם אותו צד שלישי ו/או לרכוש את מוצריו ו/או לשכור את שירותיו.